Zavarivanje aparati aparat za varenje varenje aparat za zavarivanje zavarivanje reglaza trapa auto limar oprema za servis auto servis oprema za auto servis alati alati za servis alati za auto servis auto servis auto »

Kako podesiti aparat za dobar MIG var

Kako podesiti aparat za dobar MIG var - MIG invertori

Kako da poboljsate MIG zavarivanje. Jednostavnost i lakoca MIG zavarivanja cine ga omiljenom tehnikom zavarivanja u preduzecima i radionicama, ali kao i druge jednostavne stvari MIG ima svoje mane i vrline, tajne i trikove. MIG aparati koriste potrosivu zicu-elektrodu koja se topi i stvara tečni metal potreban za spajanje metalnih radnih delova. Visoka temperatura se dobija stvaranjem elektricnog strujnog luka izmedju elektrode-zice i metala koji se vari. Karakteristika MIG zavarivanja je razbacivanje vrelih kapljica-komadića istopljenog metala što onemogućava variocu da vidi var, a takođe može da stvori oštećenja u susednoj zoni vara. MIG postupak zavarivanja je daleko brži od TIG zavarivanja, ali su šanse da se napravi porozan var daleko veće. Poroznost se pojavljuje zbog stvaranja "džepova" gasa ili drugih nečistoća unutar samog vara. Neiskusni varioci takođe mogu napravit var bez spajanja radnih delova ako nije došlo do dovoljnog topljenja baznog metala. Iako var može površinski izgledati dobar on će biti slab zbog slabog prodora tečnog metala u radne delove a to će biti vidljivo tek kad se var slomi. Ovo ne može da se desi u TIG-u jer se spajanje vrši topljenjem baznog metala(radnih delova) pre nego što se upotrebi popunjavajuća elektroda a popunjavajući materijal(potrošiva elektroda) se dodaje samo kad je potrebno. TIG postupak daje kvalitetniji var ali svakako zahteva veću veštinu varioca. Ako sa zavarivanja elektrodom prelazite na MIG, onda vam se pojavljuju problemi kao naprimer način vođenja pištolja, vi radije "gurate" pištolj nego da ga "vučete", nema šljake da spreči kontaminaciju vara, zatim imate podešavanje napona luka(voltažu) u zavisnosti od brzine dopremanja žice, itd. Ako ste novi u MIG-u ima nekoliko stvari koje treba držati na umu, pokušaćemo da ih navedemo.

Transfer metala
Zavisno od kapaciteta aparature(invertora) MIG nudi tri načina nanošenja popunjavajućeg metala u rastop. "Potapajući" metod ili kratkospojnim varnim lukom, globularni nanos i sprejni nanos popunjavajućeg materijala. " Kratko-spojni nanos je najčešći. Zbog niskog napona luka(voltaže), niske toplote, ovaj postupak je idealan za materijale do 6 mm debljine, obično debljina žice je 0.6 mm - 1.2 mm. Ovim postupkom mogu da se vare i deblji materijali s tim da se spojevi pripreme u V oblik, tj. neophodno zakošenje ivica i da se vari sa više prolaza. Metalna žica se doprema direktno u zavarivački rastop i to od 20 do 200 puta u sec.(svaki put po jedna "kaplja" u kompletnom procesu). "Potapajući" metod je neprekinut ciklus u kome zavarivački luk luk postoji sve dok se žica i rastop dodiruju. Ovde je varilac stalno zauzet održavanjem zavarivačkog luka i kontaktom žica-rastop. Ovaj metod ima svoj karakterističan zvuk "prženja" i daje kvalitetan varni šav zbog veoma malog razbacivanja materijala. Za razliku od navedenog "Globularni" transfer (nanos metala) karakteriše visok napon luka (voltaža), u kome još uvek ima utapanja s vremena na vreme, ali metal se uglavnom nanosi u rastop "padanjem" velkih kapljica tečnog metala. Neke od ovih kapljica padaju izvan rastopa tako da imate veliko razbacivanje materijala. Sprejni nanos metala takođe zahteva visoku voltažu i nije izvodljiv na svim podešavnjima. Ovaj metod generiše visoku temperaturu pri čemu se nanos metala vrši u pravilnom raspršivanju finih kapljica preko zavarivačkog luka u rastop. Sprejni nanos je idealan za zavarivanje debelih materijala, pri čemu njegova temperatura omogućava dobar prodor varnog metala i dobru fuziju(spajanje) radnih delova. Nedostatak ovog metoda je da nije upotrebljiv pri vertikalnom zavarivanju (iznad glave varioca), ili u drugim sličnim pozicijama . Ako hoćete da pređete na sprejni nanos, prvo postavite visoku voltažu i brzinu dopremanja žice, zatim smanjite brzinu dopremanja žice sve dok zavarivački luk ne prestane da "prašti" i počne da "zuji"...Luk će se produžiti, rastop će se proširiti i postati vreliji, sjaj luka će se pojačati. Pripremite debele rukavice, i tamno zaštitnu masku, zaštitite kontaktni vrh i pazite na pregrevanje pištolja plamenika.


Pripremne radnje
Pre nego što počnete zavarivanje proverite da li ste ispoštovali sve potrebne radnje i predostrožnosti zaštite na radu. Dakle kao prvo debele rukavice i zaštitna maska, zatim proverite ventilaciju u prostoriji i uklonite sve zapaljive predmete sa mesta zavarivanja. Priprema radnih delova. Kao prvo treba očistiti zonu zavarivanja. MIG zavarivački luk će pucketati ako naiđe na a)zakorelu prljavštinu, b)šljaku od starog vara, c)ulje, masnoću ili galvanizaciju (što sve ne smeta klasičnom zavarivanju elektrodom gde zaštitni sloj elektrode sve nečistoće vezuje u šljaku) MIG ne može da spreči moguću kontaminaciju zaštitnim gasom. Zaštitni gas ovde ne može pomoći jer on isključivo sprečava atmosfersku reakciju sa varom i slabljenje formiranog varnog šava. Tako za izrazite i jake nečistoće neophodno je brušenje zone zavarivanja. Ako ne možete podrobno očististi radne površine pređite na klasično zavarivanje elektrodom.


Odaberite zaštitni gas
Odaberite pravu mešavinu zaštitnog gasa. Dobra kombinacija argon CO2(12%do20%) i možda 2%kiseonika omogućiće dobar prodor vara, relativno malo razbacivanje materijala i stabilan luk. Gasna mešavina sa manje od 18%CO2 podržava sprejni nanos metala ako vaš aparat ima to podešavanje. Argon sa 5%CO2 omogućava plitak prodor vara tako je podesan za tanje materijale i limove(limarija automobila). Čist CO2 je najjeftiniji i daje najdublji prodor vara, ali ne podržava kratkospojno-lučni nanos materijala("potapajući" transfer metala), tako da strujni luk neće biti gladak,površina varnog šava će biti gruba, razbacivanje materijala je neizbežno. Zavarivanje pri čistom CO2 takođe zahteva posebene predostrožnosti kao što je dobra ventilacija ili otvorena prostorija, ako se vrši zavarivanje napolju da se postave odgovarajući paneli-zakloni jer promaja i vetar mogu oduvati zaštitni gas.


Podešavanje jačine struje
Nema fiksnog načina podešavanja, u odnosu na uslove rada i radne delove potrebno je uskladiti zavarivačku struju i brzinu dopremanja žice posebno za svaki zavarivački proces. Neka je cilj ravan varni šav sa dobrim spajanjem na krajevima. MIG može dati lep izgled vara čak iako su podešavanja voltaže i dopremanja žice nepravilno podešeni za taj posao. Ovo može biti realan problem za zavarivanje debljih materijala kada je premala voltaža i brzina dopremanja žice. Teške i glomazne metalne ploče odvlače toplotu iz zavarivačkog rastopa što slabi prodor metala i spajanje delova. Rešenje je u brušenju ivica radnih delova u V-spoj i variti sa više prolaza ako je potrebno dok se ne dobije zadovoljavajuća dubina vara. Varite malo brže nego što biste varili klasično elektrodom, ako je brzina suviše mala to stvara višak toplote u zavarivačkom rastopu što povećava distorziju radnih delova i rizik od progorevanja. Dok varite žica iza kontaktnog vrha postaje električni otpornik. Što više podižete pižtolj, više je žice između pištolja i zavarivačkog rastopa i veći je električni otpor toku struje. Kao rezultat imate manji i slabiji luk, zavarivački rastop je hladniji, opada prodor vara u radne delove, spajanje je slabije. Podesite napon strujnog luka (voltažu). Povećanje voltaže čini luk progresivno dužim i širim tako da on greje veću površinu. Neka je cilj voltaža koja će dati dobar prodor metala, dati gladak varni šav i dobru fuziju (spajanje) radnih delova. Podesite brzinu dopremanja žice. Zavarivačka struja se povećava povećanjem brzine dotoka žice. Cilj je dovesti brzinu dotoka žice u balans sa naponom luka(voltažom), tako da se dopremljena žica topi nesmetano a zavarivačka struja odgovara celokupnom procesu.


Voltaža-Brzina dopremanja žice
Ako koristite 0.023"-0.025" inča(0,58 mm-0,63 mm)golu žicu ca gasnom mešavinom argon/co2, brzina dotoka žice treba da bude 100-400 inča (254 cm - 1.016 cm) u minuti. 100 inča za najtanje materijale čelika koje možete variti, 400 za najdeblje čelične materijale koje mašina podržava. Voltaža je druga priča. Prvo podesite brzinu dotoka žice, zatim uzmite neki odlomak, parče metala iste debljine materijala koji treba da varite, na tom komadu podesite i isprobavajte voltažu sve dok ne dobijete fini zvuk "prženja slanine"...(tako kažu iskusni varioci). Premala voltaža će odbijati žicu, a zvuk će biti kao pri vožnji vozila. Prevelika voltaža i žica će sagorevati i formirati kuglu na vrhu, a zvuk će biti kao čegrtanje ili šištanje. Ovo se ne može tačno opisati, zato je neophodno isprobavanje na neupotrebljivom parčetu metala.


Dopremanje žice
Pogledajte kalem i prenosnike žice. Podesite zatezanje valjaka prenosnika žice, očistite žlebove prenosnika žice tako da pri otpuštenom okidaču pištolja prestaje kretanja valjaka i dopremanje žice. Popunjavajući materijal, žica dobija zavarivačku struju sa kontaktnog vrha, ako na tom mestu nije 100% gladak protok žice ne očekujte stabilan zavarivački luk. Proverite da li debljina žice odgovara kontaktnom vrhu, ili da nije oštećen ili istrošen u kom slučaju ga treba zameniti. Očistite rupe izlaza gasa u dizni, takođe očistite zrnca, "kapljice" metala unutar dizne. Za normalan rad izlaz žice je od 6mm do 10 mm mereno od kontaktnog vrha. Povećajte izlaz žice pri varenju tanjih limova da sprečite progorevanje, inače održavajte konstantnim za dobar prodor vara i spajanje radnih delova. U "sprejnom" nanosu metala produžite žicu na 20mm do 25mm. Neki pištolji-plamenici omogućavaju podešavanje izlaza kontaktnog vrha iz dizne. Za tanje limove i nižu voltažu kontaktni vrh je vidljiv, izlazi iz dizne, za višu voltažu i "sprejni" nanos metala dizna pokriva kontaktni vrh.

              


Značaj žice !
Treća po značaju kritična stavka u MIG zavarivanju je žica ! Kvalitet MIG žice definitivno utiče na krajnji ishod zavarivačkog procesa i na kvalitet varnog šava. Često je teško naći i odabrati kvalitetnu MIG žicu. Nažalost, varioci kupuju žicu s obzirom na cenu i isključivo se rukovode cenom. Jednostavno rečeno jeftine stvari nisu dobre, a dobre stvari nisu jeftine. Ovo je prava istina kad je u pitanju MIG žica. Jeftina žica ima slabu bakarnu zaštitu, a ponekad se prodaje sa vidljivom korozijom na pojedinim mestima. To znači da prečnik žice nije ravnomeran i rezultirače u nepravilnom dopremanju žice do izlaza pištolja, što može dovesti do sagorevanja žice na kontaktnom vrhu i oštećenja kontakta, što opet povlači za sobom zamenu kontaktnog vrha i dodatni trošak, a osim novca i gubljenje dragocenog vremena, dok radnici ceo dan traže odgovarajuće delove za zamenu...

Uzemljenje - Masa
Četvrto po značaju u MIG tehnici zavarivanja je uzemljenje. Treba da znate da dok varite vi jednostavno pravite električno strujno kolo! A da bi se stvorilo to strujno kolo treba vam dobro uzemljenje tj. dobra veza za "masu". Ovo se može ostvariti ako klešta za masu imaju očišćene dodirne površine. Tokom dužeg vremena zavarivanja mali električni lukovi formiraju se na kleštima za masu i oštete kontaktne površine i time sprečavaju dobro uzemljenje. Zatim ako postavite klešta za masu na zarđale delove ili prefarbane metalne površine MIG aparat će teško oformiti električno strujno kolo. Rezultat je ljutit varilac jer MIG aparat ne radi dobro...

Aparat - Invertor

MIG/MAG aparat za zavarivanje sa funkcijom FLEXIBLE VOLTAGE,
idealan za rad na terenu. Izrađenje tehnologijom zadnje generacije,
jednostavan za upotrebu sa izuzetnim zavarnim karakteristikama.
MIG/MAG/NO GAS – 180A MAX – čelik: 0.6-0.8mm – No Gas 0.9mm – Alu 0.8-1.0mm – kotur 200/300mm

180A: 100% SYNERGIC ili MANUALNO MADE in FRANCE

Synergic mod:
Brzo setovanje parametara:
1. Tip žice
2. Prečnik žice
3. Debljina metala

Nakon zavarivanja PEARL čuva u memoriji poslednje setovanje.

PEARL XL automatski setuje idalnu voltažu i brzinu žice.

Synergic mod je idealan za:
Čelik (argon+CO2 ili CO2), Legirani Čelik (Argon+CO2),
Aluminijum: (čist Argon)

Intelegentno vođenje žice:
Jedinstveno na tržištu, brzina žice je mikroprocesorski kontrolisana,
Garantuje konstantni dotok žice tokom procesa zavarivanja, bez obzira na
uslove u kojima se proces odigrava.

Podesiva ARC penetracija
Podesiva ARC dužina

Manuelni mod: Manuelno podešavanje voltaže i brzine žice u toku procesa zavarivanja.

PORTABL – IDEALAN ZA RAD NA TERENU
- Kompaktan i lagan (20 kg sa opremom),PEARL je idealan za rad u svim uslovima,kako u radionicama tako i na terenu.(IP 23).
- Koristi koture od 200mm i 300mm.
- Pištolj i kabl za masu se lako montiraju i demontiraju.

NOVE TEHNOLOGIJE

PEARL je prepoznatilj po integrisanom snažnom korektoru snage PFC (Power Factor Correction), kao i po funkciji Flexible Voltage.
Zahvaljujući ugrađenom (PFC) korektoru faktora snage i funkciji fleksibilnog napona PEARL se može koristiti u opsegu radnog napona
od 85-265V, bez promene u izlaznim performansama zavarivanja.
PEARL se automatski adaptira na napon u opsegu od 85 do 265V.
Idealan je za rad produžnim kablovima (max. 100m) na terenu.
PEARL poseduje zaštitnu funkciju prilikom korišćenja na generatorima kao i zaštitu usled